З вересня працівникам “швидкої” збільшать зарплатню

З 1-го вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги.

Àâòîìîáèëè ñêîðîé ïîìîùè ïåðåä çäàíèåì Çàïîðîæñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, 11 ÿíâàðÿ 2018 ã. Ðóêîâîäñòâî Çàïîðîæñêîé îáëàñòè ïåðåäàëî 16 “ñêîðûõ” ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ôîòî Ïðèëåïà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ході брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

У галузі екстреної медичної допомоги зараз працює близько 40 тисяч медпрацівників. Очільник МОЗ визнав, що умови, в яких вони працюють, є неприпустимими.

За словами міністра, вже з 1-го липня збільшено фінансування ЕМД на 40%, а з 1-го вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги.

Також згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету на наступний рік, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера – 12-13 тисяч, фельдшера – 14-16 тисяч, лікаря – 20-22 тисячі гривень.

Він додав, що на сьогодні є близько 1800 автомобілів “швидкої”, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. У цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 мають бути придбані протягом наступних 2 років.

Редакція "Вінницькі Вісті"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Next Post

Понад 67 мільйонів цього року витратять на ремонт доріг Вінниччини

Пн Сер 3 , 2020
Цього року на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області спрямовуватимуть кошти державного дорожнього фонду у сумі 67,3 млн грн. “Зазначені кошти розподілено між проєктами на умовах конкурсного відбору. Основними критеріями відбору визначено наявність розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації в […]

Важлива інформація